[International Celtic Congress]  The International Celtic Congress Home
 
Cyngres Geltaidd Ryngwladol
Logo of the Celtic Congress
Alba:A’ Chòmhdhail Cheilteach
Breizh:Kendalc’h Keltiek
Cymru:Y Gyngres Geltaidd
Éire:An Chomhdháil Cheilteach
Kernow:An Guntelles Keltek
Mannin:Y Cohaglym Celtiagh


  Os mynnwch, gallwch ddarllen y testun hwn mewn ieithoedd eraill: Gàidhlig na h-Alba, Brezhoneg, Gaeilge na hÉireann, Kernowek, Gaelg Vannin, English.

Sefydlwyd y Gyngres Geltaidd ym 1902 er mwyn hyrwyddo gwybodaeth, defnydd a gwerthfawrogiad o ieithoedd a diwylliant y chwe gwlad Geltaidd. Cynhelir cyfarfod o Ganghennau Cenedlaethol bob blwyddyn er mwyn ceisio gwireddu amcanion y Gyngres

Mae gwybodaeth bellach ar gael am y canghennau cenedlaethol yn yr Alban, Llydaw, Cymru, Iwerddon, Cernyw, ac Ynys Manaw. Ceir hefyd restr o gyfeiriadau swyddogion cywllt pob Cangen.

Darperir gwybodaeth am Themáu Cynadleddau a gynhaliwyd yn y gorffennol (o 1899 i’r presennol ), ac am gynigion a basiwyd ynddynt. Ceir hefyd testun Cyfansoddiad y Gyngres Geltaidd (a ddiweddarwyd ym 1994). Cafwyd dogfennau’n berthnasol i hanes y Gyngres gan rai o’r aelodau.

Cynhelir Cyngres Geltaidd Ryngwladol 2006 yn Iwerddon.

Nid yr un yw’r Gyngres Geltaidd a’r Undeb Celtaidd, er i’r ddau fudiad rannu nifer o amcanion.

Y mae’r Gyngres Geltaidd yn ddyledus i Evertype am ddarparu’r adnoddau angenrheidiol i gyflwyno’r dudalen hon.


A map of the Celtic countries Alba
A’ Chòmhdhail Cheilteach
Christine Mac Kay, Alma, Cullipool, Isle of Luing, Oban, Argyll PA34 4TX, +44 1852 31 42 54

Breizh
Kendalc’h Keltiek
Loik Chapel, 5 straed Berlioz, 29600 Plourin-Montroulez

Cymru
Y Gyngres Geltaidd
Gwynedd Roberts, Arwel, 8 Maes y Drindod, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1LT, +44 1970 61 50 57

Éire
An Chomhdháil Cheilteach
Dónall Ó Cuill, 179 Bóthar Ráth Maoinis Uachtarach, Baile Átha Cliath 6, Éire, +353 1 x49 0586

Kernow
An Guntelles Keltek
Tony Piper, 35 Trenglenwith Road, Camborne, TR14 7JA, +44 1209 71 15 09

Mannin
Y Cohaglym Celtiagh
Brian Stowell, 16 Hilary Road, Doolish IM2 3EG

International Celtic Congress
Christine Mac Kay (President)


Go to the Celtic Congress index.
Text and images ©1995-2009 Evertype