[International Celtic Congress]  The International Celtic Congress Home
 
An Chomhdháil Cheilteach Idirnáisiúnta
Logo of the Celtic Congress
Alba:A’ Chòmhdhail Cheilteach
Breizh:Kendalc’h Keltiek
Cymru:Y Gyngres Geltaidd
Éire:An Chomhdháil Cheilteach
Kernow:An Guntelles Keltek
Mannin:Y Cohaglym Celtiagh


  Más maith leat, is féidir an téacs seo a léamh i dteangacha eile: Gàidhlig na h-Alba, Brezhoneg, Cymraeg, Kernowek, Gaeilg Vannin, English.

Bunaíodh an Comhdháil Cheilteach sa bhliain 1902 chun teangacha agus cultúir na dtíortha Ceilteacha a chur chun cinn, chun eolas a scaipeadh ina dtaobh, agus chun deis a thabhairt do mhuintir na dtíortha sin taitneamh a bhaint as comhluadar a chéile. Tagann Craobhacha Náisiúnta na Comhdhála le chéile mar Chomhdháil Idirnáisiúnta uair sa bhliain chun na spriocanna sin a chur i gcrích.

Tá eolas breise ar fáil mar gheall ar Chraobhacha Náisiúnta na Comhdhála Ceiltí, ach gliogáil anseo: Alba, An Bhriotáin, An Bhreatain Bheag, Éire, Corn na Breataine, Oileán Mhanainn.

Tá eolas ar fáil ar an leathanach seo, i dtaobh na dtéamaí a pléadh agus na moltaí ar glacadh leo go dtí seo ag na Comhdhálacha Idirnáisiúnta. Tá téacs Bhunreacht na Comhdhála Ceiltí (leagan leasaithe 1994) ar fáil anseo chomh maith, maraon le roinnt nótaí staire a scríobh baill de chuid na Comhdhála.

Beidh an Chomhdháil Idirnáisiúnta 2006 sa Bhriotáin.

Ní mór a mheabhrú gur dhá eagras éagsúla iad an Chomhdháil Cheilteach agus an Conradh Ceilteach, cé go bhfuil go leor aidhmeanna i gcoitinne acu.

Evertype a chuir na hacmhainní Lín seo ar fáil don Chomhdháil Cheilteach.


A map of the Celtic countries Alba
A’ Chòmhdhail Cheilteach
Christine Mac Kay, Alma, Cullipool, Isle of Luing, Oban, Argyll PA34 4TX, +44 1852 31 42 54

Breizh
Kendalc’h Keltiek
Loik Chapel, 5 straed Berlioz, 29600 Plourin-Montroulez

Cymru
Y Gyngres Geltaidd
Gwynedd Roberts, Arwel, 8 Maes y Drindod, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1LT, +44 1970 61 50 57

Éire
An Chomhdháil Cheilteach
Dónall Ó Cuill, 179 Bóthar Ráth Maoinis Uachtarach, Baile Átha Cliath 6, Éire, +353 1 x49 0586

Kernow
An Guntelles Keltek
Tony Piper, 35 Trenglenwith Road, Camborne, TR14 7JA, +44 1209 71 15 09

Mannin
Y Cohaglym Celtiagh
Brian Stowell, 16 Hilary Road, Doolish IM2 3EG

International Celtic Congress
Christine Mac Kay (President)


Go to the Celtic Congress index.
Text and images ©1995-2009 Evertype